محصولات

آلکید رزین

توضیحات

long alkyd Resins

کد محصول جدول داده ها
LCSO 603w70
LCSO 603w65

medium alkyd Resins

کد محصول جدول داده ها
MCSO 463w50
MCSO 463w55

short alkyd Resins

کد محصول جدول داده ها
SCCO 301×60
SCCO 281×60
SCSU 371×60
SCTO 341×60
SCTO 321×60
SCLO 311×60
SCSO 331×60
SCSO 261×60
کیفیت

نمیتوانید محصول یا داده مورد نظر خود را پیدا کنید؟

جهت اطلاعات بیشتر درباره محصولات با ما تماس بگیرید